Numer kontakowy dla mediów: 501 025 799 / email: info@a1group.pl